ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ, ԴՐԱ ՄԱՍԵՐԸ

images imagesCAGKXC2B

Երկրագնդի մակերեսի 7/10 մասն զրաղեցնում է ջրային տարածքր, որը հայտնի է Համաշխարհային օվկիանոս անվանմամբ:

Երկրագնդի միասնական, ընդարձակ ջրային տարածությունը որը ողողում է մայրցամաքների և կղզիների ափերը կոչվում է Համաշխարհային օվկիանոս:

Համաշխարհային օվկիանոսը մայրցամաքներով և կղզիներով պայ­մանականորեն րաժանվում է չորս առանձին օվկիանոսի՝ Խաղաղ, Ատլանտյան, Հնդկական և Հյուսիսային Սառուցյալ : Շատ հաճախ առանձնացնում են մեկ օվկիանոս ես՝ Հարավայինը, որր ողողում է Անտարկտիդայի ափերը:

Խաղաղ օվկիանոսը տարածքով ամենամեծն է: Այն ավելի րնդարձակ տարածություն է զրաղեցնում, քան ամրողջ ցամաքը:

Մեծությամբ երկրորդն Ատլանտյան օվկիանոսն է, երրորդր՝ Հնդկականը, և ամենափոքրը՝ Հյուսիսային Սառուցյալը:

Օվկիանոսի մաս են կազմում նաև ծովերը, ծովածոցերը, նեղուցները:

Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ, օվկիանոսներից տարբերվում են հատակի ռելիեֆով, ջրի հատկություններով, բուսական ե կենդանական աշխարհով: Օրինակ, Միջ­երկրական ծովը, Սև ծովը և այլն:

Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերր, որոնք առավել շատ են ներթա­փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Օրինակ, Բենգալյան ծոցր: Ջրային ավազաններն իրար միացնող կամ ցամաքներն իրարից բա­ժանող բնական ջրային նեղ տարածքներր կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:

Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրր, ներթափանցելով ցամաքի մեջ, վերջինս խիստ մասնատել է, ինչի հետևանքով առաջացել են բազմաթիվ կղզիներ և թերակղզիներ:

Ցամաքի համեմատաբար փոքր տարածքներր, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, կոչվում են կղզիներ: Ի տարբերություն կղզիների, թերակղզիներր ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով: Դրան մի կողմով միացած են ցամաքին:

Համաշխարհային օվկիանոսի հատակր ցամաքի մակերևույթի նման անհարթ է: Այնտեղ կարելի է հանդիպել առանձին լեռների, լեռնաշղթանե­րի, րնդարձակ հարթությունների, խոր անդունդների:

Համաշխարհային օվկիանոսի ամենախոր իջվածքր Մարիանյանն է՝ 11022 մ, որր գտնվում է Խաղաղ օվկիանոսում:

Օվկիանոսի խորությունր չափում են ձայնային խորաչափ (էխոլոտ) կոչվող սարքով, որր տեղադրվում է հատուկ նավերի վրա: Խորություններր չափում են հետևյալ կերպ. հաշվում են խորաչափից արձակած և հատակից անդրադարձած ձայնի անցած ժամանակր, որը, ենթադրենք, 8 վայրկյան է, բաժանում երկուսի (գնալու և վերադառնալու համար) և րազմապատկում օվկիանոսի ջրում ձայնի արագությանը՝ մոտ 1500 մ/վ, ստանում խորությունը՝ 1500 ■ 8 : 2 = 6000 մ:

Օվկիանոսի ջուրր տաքանում է Արեգակից:

Ամենատաք ջրերր հասարակածային շրջանի ջրերն են, որտեղ օվկիանոսի մակերևույթին ջերմաստիճանը 28-30 0C է:Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:

Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրն ունի դառնա­ղի համ: Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ): Ամենաաղի ծովր Կարմիրն է՝ 41 գ/լ աղ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:
 2. Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:
 3. Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:
 4. Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը:
Реклама
Categories: Ուսումնական նյութ, Բնագիտական ընթերցարան 5 | 7 комментариев

Навигация по записям

7 thoughts on “ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ, ԴՐԱ ՄԱՍԵՐԸ

 1. Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:

  Երկրագնդի միասնական, ընդարձակ ջրային տարածությունը որը ողողում է մայրցամաքների և կղզիների ափերը կոչվում է Համաշխարհային օվկիանոս:

  ծովերը, ծովածոցերը, նեղուցները

  2.Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:
  Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ, ջրի հատկություններով, բուսական և կենդանական աշխարհով: Օրինակ, Միջ¬երկրական ծովը, Սև ծովը և այլն:

  Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերր, որոնք առավել շատ են ներթա¬փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Օրինակ, Բենգալյան ծոցր:

  Ջրային ավազաններն իրար միացնող կամ ցամաքներն իրարից բա¬ժանող բնական ջրային նեղ տարածքներր կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:

  3.Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:
  Ցամաքի համեմատաբար փոքր տարածքներր, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, կոչվում են կղզիներ: Ի տարբերություն կղզիների, թերակղզիներր ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով:

  Կրետե կղզի
  Տեղագրություն` Միջերկրական ծով
  կոորդինատներ` 35°21′00″ հս. լ. 25°31′00″ ավ. ե.
  Տարածք` 8261 կմ²
  Ամենաբարձր կետ` 2456 մ
  Երկիր` Հունաստան
  Շրջան` Կրետե

  Ղրիմ թերակղզի
  Տեղագրություն` Սև ծով
  Ողողող ջրեր` Սև ծով, Ազովի ծով
  Ամենաբարձր կետ` 1545 մ
  Երկիր` Ուկրաինա
  Շրջան` Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն

  4.Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը

  Օվկիանոսի ջուրր տաքանում է Արեգակից:

  Ամենատաք ջրերի ջերմաստիճանը 28-30 0C է: Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:

  Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրն ունի դառնա¬ղի համ: Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ): Ամենաաղի ծովր Կարմիրն է՝ 41 գ/լ աղ:

 2. Հարցեր և առաջադրանքներ

  Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:

  Համաշխարհային օվկիանոսը երկրագնդի մակերեսի 7/10-րդ մասն է: Համաշխարհային օվկիանոսի մասերնեն ծովերը, ծովածոցերը, նեղուցները:

  Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:

  Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ, օրինակ Սև ծովը:

  Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերր, որոնք առավել շատ են ներթա­փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Օրինակ, Բենգալյան ծոցր:

  Ջրային ավազաններն իրար միացնող կամ ցամաքներն իրարից բա­ժանող բնական ջրային նեղ տարածքներր կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:

  Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:

  Ցամաքի համեմատ փոքր տարածքները, որոնք շրջապատված են ջրով կոչվում են կղզիներ: Օրինակ`Սիցիլիա կղզի:

  Իսկ թերակղզիները ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով, այլ մի կողմով միացած են ցամաքին:Օրինակ`արաբական թերակղզի:

  Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը:

  Օվկիանոսի ջուրր տաքանում է Արեգակից:

  Ամենատաք ջրերր հասարակածային շրջանի ջրերն են, որտեղ օվկիանոսի մակերևույթին ջերմաստիճանը 28-30 0C է:Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:

  Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ): Ամենաաղի ծովր Կարմիրն է՝ 41 գ/լ աղ:

  Սվետլանա Մելքումյան
  5-1 դասարան

 3. 1. Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:
  Երկրագնդի մակերեսի 7/10 մասն զրաղեցնում է ջրային տարածքր, որը հայտնի է Համաշխարհային օվկիանոս անվանմամբ: Նրա մասերն են ծովերը, ծովածոցերը, նեղուցները:
  2. Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:
  Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ, օվկիանոսներից տարբերվում են հատակի ռելիեֆով, ջրի հատկություններով, բուսական ե կենդանական աշխարհով: Օրինակ, Միջ¬երկրական ծովը, Սև ծովը և այլն:
  Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերր, որոնք առավել շատ են ներթա¬փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Օրինակ, Բենգալյան ծոցը:
  Ջրային ավազաններն իրար միացնող կամ ցամաքներն իրարից բա¬ժանող բնական ջրային նեղ տարածքներր կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:
  Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրր, ներթափանցելով ցամաքի մեջ, վերջինս խիստ մասնատել է, ինչի հետևանքով առաջացել են բազմաթիվ կղզիներ և թերակղզիներ:
  3. Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:
  Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրր, ներթափանցելով ցամաքի մեջ, վերջինս խիստ մասնատել է, ինչի հետևանքով առաջացել են բազմաթիվ կղզիներ և թերակղզիներ: Կղզիները դրանք չորս կողմից ջրով պատված ցամաքներ են, օրինակ Ճապոնական կղզիներ, Մադագասկար: Թերակղզիները դրանք կիսով ջրով պատված ցամաքներ են, օրինակ Կամչատկա:

  4 Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը:
  Օվկյանոսը տաքանում է արեգակից:
  Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ. աղ (35 գ/լ): Ամենաաղի ծովր Կարմիրն է՝ 41 գ/լ աղ:

 4. Հարցեր և առաջադրանքներ

  Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը: Որո՞նք են դրա մասերը:
  Երկրագնդի միասնական, ընդարձակ ջրային տարածությունը որը ողողում է մայրցամաքների և կղզիների ափերը կոչվում է Համաշխարհային օվկիանոս: Համաշխարհային օվկիանոսը բաժանվում է չորս առանձին օվկիանոսի՝ Խաղաղ, Ատլանտյան, Հնդկական և Հյուսիսային Սառուցյալ :Կա նաև մեկ օվկիանոս ևս՝ Հարավայինը:

  Ի՞նչ են ծովը, ծովածոցը և նեղուցը: Բերեք օրինակներ:
  Ծովերն օվկիանոսի այն մասերն են, որոնք քիչ թե շատ խորացել են ցամաքի մեջ, օվկիանոսներից տարբերվում են հատակի ռելիեֆով, ջրի հատկություններով, բուսական ե կենդանական աշխարհով: Օրինակ, Միջ­երկրական ծովը, Սև ծովը և այլն:
  Օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերր, որոնք առավել շատ են ներթա­փանցել ցամաքի մեջ, կոչվում են ծովածոցեր: Օրինակ, Բենգալյան ծոցր: Ջրային ավազաններն իրար միացնող կամ ցամաքներն իրարից բա­ժանող բնական ջրային նեղ տարածքներր կոչվում են նեղուցներ: Օրինակ, Ջիբրալթարի նեղուցը:
  Ի՞նչ են կղզին և թերակղզին: Բերեք օրինակներ:
  Ցամաքի համեմատաբար փոքր տարածքներր, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, կոչվում են կղզիներ: Ի տարբերություն կղզիների, թերակղզիներր ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով: Դրան մի կողմով միացած են ցամաքին:

  Ինչպե՞ս է փոփոխվում օվկիանոսի ջրի ջերմությունը: Որքա՞ն է ջրի աղիությունը:
  Օվկիանոսի ջուրր տաքանում է Արեգակից:
  Ամենատաք ջրերր հասարակածային շրջանի ջրերն են, որտեղ օվկիանոսի մակերևույթին ջերմաստիճանը 28-30 0C է:Դեպի բևեռներ ջրի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում է և մերձբևեռային շրջաններում դառնում -1-ից -20 C:

  Համաշխարհային օվկիանոսի ջուրն ունի դառնա­ղի համ: Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ):
  Նարե Խաչատրյան 5-2 դասարան

 5. Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Երկրագնդի վրա եղած ջրերն են, որոնք շրջապատում են մայրցամաքները:Դրա մասերն են Խաղախ,Անտլանդյան,Հնդկական Հյուսիսային սառուցյալ:
  2. Բերեք օրինակներ:ծովը օվկիանոսի մ մասն է,օր՝միջերկրական և Սև ծով,Ծովածոց էրը ավելի շատ ներթափանցել ցամաքի մեջ օր՝ Բենգալյան ծոց,Ավածները իրար միացնող կամ ցամաքները իրարից հեռացնող բնական նեղ տարացքը կեչվում է նեղուց օր՝ Ջիբլարթարի նեղուց:
  3. Կղզին այն հատվածն է որը չորս կողմից շրջապատված է ջրով իսկ թերակղզին երեք կողմով շրջապատված է ջրով և մեկ կողմով կպած մայրցամաքին:
  4. Օվկիանոսի ջերմությունը փխվում է արեգակի տաքությունից:Օվկիանոսի ջրի մեկ լիտրում պարունակվում է միջինը 35 գ աղ (35 գ/լ):

 6. Уведомление: Կիսամյակային աշխատանք աշխարհագրությունից | Alla Sahakyan

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

Блог на WordPress.com.

MSKH Հայրենագիտական ակումբ

... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....

%d такие блоггеры, как: