ԳԵՏԵՐ

imagesCAKQEVHM գետ

Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:
Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:


Այն տեղը, որտեղից սկիզբ է առնում գետը, կոչվում է ակունք: Ակունք կարող են լինել աղբյուրր, լիճր: Օրինակ’ Սևանա լիճր Հրազդան գետի ակունքն է:
Այն տեղր, որտեղ գետր թափվում է մեկ ուրիշ գետի, լճի, ծովի մեջ, կոչվում է գետաբերան: Օրինակ’ Հրազդանի գետաբերանն Արաքս գետն է:
Գլխավոր կամ մայր գետին աջից ու ձախից միացող գետերր, գետակներր, առվակներր կոչվում են վտակներ:
Գետերր լինում են լեռնային ե հարթավայրային:
Լեռնային գետերին բնորոշ են նաե սահանքները և ջրվեժները, որոնք նույնպես առաջանում են ջրի քայքայիչ աշխատանքի հետևանքով:

Սահանքները գետի հունի ծանծաղ, քարքարոտ տեղամասերն են, որոնք վտանգավոր են նավարկության համար:
Ջրվեժները գետի հունի խզված, աստիճանակերպ տեղամասերն են, որտեղից ջուրը գահավիժում է ներքե: Աշխարհի ամենաբարձր ջրվեժը’ Անխելր, ունի 1054 մ բարձրություն և գտնվում է Հարավային Ամերիկայում: Մեր երկրում հայտնի ջրվեժներից են Ջերմուկը (60 մ), Շաքին (18 մ):
Գետերի սնումը: Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն: Ձնհալքային սնում ունեն Օբը, Ենիսեյը: Սառցադաշտերի հալոցքային ջրերից են սնվում բարձր լեռնային գետերը’ Ամուդարյա, Սիրդարյա: Ստորերկրյա սնմամբ գետերը հիմնականում գտնվում են հրաբխային շրջաններում և համեմատաբար փոքր են: Տիպիկ ստորերկրյա սնմամբ գետ է Սևջուրը’ Հայաստանում:
Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:
Չորային շրջաններում, շատ հաճախ, վարարման հետևանքով գետի ջրի մեջ ավելանում է կոշտ նյութի քանակր, և առաջանում է սելավ: Վարարումներ և սելավներ շատ են դիտվում նաև Հայաստանում’ պատճառելով մեծ վնասներ:
Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ է գետը:
2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:

Реклама
Categories: Ուսումնական նյութ, Բնագիտական ընթերցարան 4, Բնագիտական ընթերցարան 5 | 18 комментариев

Навигация по записям

18 thoughts on “ԳԵՏԵՐ

 1. Уведомление: Հունվարի 25. 4-5 դասարան | MSKH Հայրենագիտական ակումբ

 2. Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ է գետը:

  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջեվ:

  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

  Սվետլանա Մելքումյան
  5-1 դասարան

 3. Уведомление: Գետեր | MaraMkrtchyan

 4. http://wp.me/p4GxTN-eq
  Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ է գետը:

  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջեվ:

  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 5. Уведомление: ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ — Էրիկա Նահապետյան

 6. 1. Ի՞նչ է գետը:
  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:
  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:
  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն: Ձնհալքային սնում ունեն Օբը, Ենիսեյը: Սառցադաշտերի հալոցքային ջրերից են սնվում բարձր լեռնային գետերը’ Ամուդարյա, Սիրդարյա:
  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

  Մերի Թոռունյան
  5-1 դասարան

 7. 1. Ի՞նչ է գետը:
  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  է ակունք
  Սևանա լիճ

  գետաբերան:
  Հրազդան

  վտակներ

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Հորդացումը լինում է ուղիղ մի սեզոնին,իսկ վարարումը հանկարծակի

  Հայկ Չագոյան
  5-1 դասարան

 8. Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ է գետը:

  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունը, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:

  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 9. 1. Ի՞նչ է գետը:
  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:
  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:
  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:
  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Գ ետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում:Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատև բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 10. 1.Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումներից առաջացած առվակները միանալով դառնում են գետեր:
  2.Գետահովիտ,հուն,ակունք
  3. Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:Ձնհալքային սնում ունեն Օբը, Ենիսեյը:
  4.Հորդացման և վարարման տարբերությունը այն է,որ հորդացումը տեղի է ունենում տարին մեկ անգամ այսինքն սեզոնային բնույթ է կրում,իսկ վարարումը քանի որ անձրևների և ձնհալքի հետևանքով է լինում կարող է լինել տարին մի քանի անգամ:

 11. Հարցեր և առաջադրանքներ
  1. Ի՞նչ է գետը:
  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 12. Հարցեր և առաջադրանքներ
  1. Երկրի մակերեվույթի տեղումների մի մասը ներծծվում է մի սացը գոլորշիանում մնացածը հոսում փոքրիկ առվակինման երբ միանում են իրար և դառնում գետ:

  2. Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:

  4. Տարբերությունն այն է որր իչորմի սեզոնու որ գետը բարձրանում է ափերից կոչվում է հորդացում իսկ տեղումների ժամանակ երբ բարձրանում է վարարում:

 13. 1. Ի՞նչ է գետը:
  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:Ձնհալքային սնում ունեն Օբը, Ենիսեյը:

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում: Օրինակ’ Հայաստանում գետերր հորդանում են գարնանը:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 14. 1. Ի՞նչ է գետը:
  Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասը ներծծվում է, մի մասը գոլորշանում, իսկ մնացածը սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով որոնք միանալով իրար կազմում են գետակներ և գետեր:

  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետի տակի մասը կոչվում է ԳԵՏԱՀՈՎԻՏ իսկ գետահովիտի ամենախոր մասը ՀՈւՆն է, ԱԿՈՒՆՔն այն է որտեղից որ գետը սկիզբ է առնում, ԳԵՏԱԲԵՐԱՆն այն է որտեղ որ գետը թափվում է։

  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Կոնգո, Ամազոն- Անձրևաջրով
  Օբը, Ենիսեյ- Ձնահալքով
  Ամուդարյա,Սիրդարյա- Սառցադաշտերի հալումով
  Սևջուր – Ստորերկրյա ջրերով

  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  Հորդացումը Վարարումից նրանով է տարբերվում որ հորդացման ժամանակ կամաց-կամաց է գետը բարձրանում իսկ Վարարման ժամանակ միանգամից։

 15. 1.Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասր ներծծվում է, մի մասր’ գոլորշանում, իսկ մնացածր սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք, միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:
  2.Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունր, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի ամենացածր մասր’ հուն:
  3.Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը: Անձրևաջրերով սնվող գետերից հայտնի են Ամազոնը, Կոնգոն:
  4.Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատե բարձրացումը’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում: վարարման հետևանքով գետի ջրի մեջ ավելանում է կոշտ նյութի քանակր, և առաջանում է սելավ: Վարարումներ և սելավներ շատ են դիտվում նաև Հայաստանում’ պատճառելով մեծ վնասներ:

 16. Հարցեր և առաջադրանքներ
  1. Ի՞նչ է գետը:
  Գետր ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերր:
  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետային համակարգը բաղկացած է. Ակունք, հուն, գետաբերան:
  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Գետերը սնվում են փոքր գետակներով, առվակներով և վտակներով:
  Օրինակ Հրազդան գետը սնում է Արաքս գետին, Արփան սնում է Սևանա լճին:
  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջե:
  գետի ջրի մակարդակի բարձրացումր կոչվում է հորդացում:
  Իսկ բարձրացումր’ տեղատարափ անձրեներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում:

 17. 1.Ի՞նչ է գետը:
  Գետ է կոչվում ջրային բնական հոսքը, որը հոսում է դեպի օվկիանոս, ծով, լիճ կամ այլ գետ։
  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետային համակարգը կազմված է ակունքից, հունից, գետաբերանից:
  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք:
  Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան հալոցքային ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:
  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև:
  Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումը կոչվում է հորդացում:
  Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատև բարձրացումը տեղատարափ անձրևներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից կոչվում է վարարում:

 18. lilit gevorgyan

  1. Ի՞նչ է գետը:
  Գետ է կոչվում, ջրային բնական հոսքը, որպես կանոն քաղցրահամ ջրով, որը հոսում է դեպի օվկիանոս, ծով, լիճ կամ այլ գետ։
  2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:
  Գետային համակարգը բաղկացած է գլխավոր գետից և նրա վտակներից:
  3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
  Գետերը սնվում են անձրևաջրերով(Ամազոն, Կոնգո), ձյան և սառցադաշտերի հալոցքաջրերով(Օբ, Ենիսեյ) և ստորերկրյա ջրերով(Սևջուր):
  4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև:
  Հորդացումը վարարումից տարբերվում է նրանով, որ այն կատարվում է ամեն տարի նույն սեզոնին և կանխատեսելի է , իսկ վարարումը անկանխատեսելի է, կատարվում է հանկարծակի:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.

MSKH Հայրենագիտական ակումբ

... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....

%d такие блоггеры, как: