Ատեստավորում

Առցանց պարապմունք 4-3 դասարանի հետ

 

Այսօր 4-3 դասարանի հետ փորձարկեցինք microsoft teams առցանց ուսուցմնան հարթակը: Նախապես սովորողներին ուղարկել էին ուսումնասիրվող-քննարկվող նյութը’ աղբյուր-գետ-լիճ : Բավականին հետաքրքիր  ստացվեց…

Читать далее

Categories: Հեռավար-առցանց ուսուցում, Տեսադաս, Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Դասավանդման սեփական փորձից, հեղինակային կրթական ծրագրով սեփական ձեռքբերումներիս մասին

2003 թվականի, սեպտեմբերի 27-ից աշխատում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, որպես դասավանդող: Դասավանդել եմ հայրենագիտություն, բնագիտություն, պատմություն, ընտրությամբ հայրենագիտություն, խոհանոցային գործ:  Բոլոր առարկաների դասավանդման մեջ զգացել և զգում եմ, ինչպես «ձուկը ջրում»: Տարիներ շարունակ ղեկավարել եմ կրտսեր դպրոցներում հայրենագիտական ակումբներ:

Читать далее

Categories: Հոդվածներ, Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններում, 2017-2018թ. ուսումնական պլաններում, ուսումնական պլաններով որոշված կարգերի փոփոխություններ

hramani_150

Читать далее

Categories: Ֆիլմեր, Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Դպիր. հոդվածներ

Հեռավար-առցանց բնագիտություն-հայրենագիտություն

Զանգվի տուտից տուտ….

Հավաքից հավաք

Լողափից լողափ

ՀՀ արդի բնապահպանական խնդիրները` միջին դասարանների սովորողների աչքերով

 

Categories: Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Բլոգի քարտեզ

Բլոգի աջ ցանկ, ենթացանկեր

Բաժիններ

Читать далее

Categories: Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր

Читать далее

Categories: Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Ներքին կարգապահական կանոններ

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ–ի ներքին կարգապահական կանոնները (այսուհետ` Կանոններ) մշակում է կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ` Տնօրեն) հրամանով ստեղծված աշխատանքային խումբը: Այն քննարկվում է կրթահամալիրի աշխատողների ժողովում, հաստատվում կրթահամալիրի կառավարման խորհրդում:

Читать далее

Categories: Ատեստավորում | Оставьте комментарий

ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին

6f69e0b71dfc4a3d1b9b0519df5ccb93

Գլուխ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, կարգավորում է հանրակրթության գործընթացին մասնակից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավահարաբերությունները, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված բոլորի համար հավասար կրթության իրավունքի, անվճար պարտադիր միջնակարգ կրթության հնարավորության հիմքերը:

(1-ին հոդվածը լրաց. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն, խմբ. 08.04.15 ՀՕ-21-Ն)
Читать далее
Categories: Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Հրազդան գետ. Քարաշամբ-Բջնի հատված. տեսադաս

Ապրիլի 29-ին հերթական արշավն էր Հրազդան գետի հովտում՝ Նոր Գեղի կամուրջ — Քարաշամբ-Բջնի հատված:

Categories: Ճամփորդություններ, Տեսադաս, Ֆիլմեր, Ատեստավորում, Ընտրության գործունեություն | Оставьте комментарий

Զանգու- Հրազդան. տեսադաս

«Զանգվի տուտից տուտ» հայրենագիտական-բնապահպանական նախագիծ

Քայլարշավ Թումանյանի այգուց մինչև Մանկական երկաթուղի:

Հրազդան-Զանգու գետի ուսումնասիրման արձանագրության-նկարագրության անձնագիր՝

Читать далее

Categories: Տեսադաս, Ֆիլմեր, Ատեստավորում | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.

Սմբատ Պետրոսյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր:

Հայրենագետիկ-բնագետիկի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի կ/հ... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....